PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 59k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl raginimo pratęsti švino naudojimo kristalo gamybai apribojimo išimties galiojimą


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl raginimo pratęsti švino naudojimo kristalo gamybai apribojimo išimties galiojimą  
B8-0780/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 8 d. Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi 2011 m. direktyva siekiama apriboti tam tikrų pavojingomis pripažintų medžiagų, įskaitant šviną, naudojimą gaminant elektros ir elektroninius prietaisus;

B.     kadangi, remiantis 1969 m. gruodžio 15 d. Direktyva 69/493/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių krištolo stiklą, suderinimo, iki 2016 m. kristalui taikoma apribojimo išimtis;

C.     kadangi geriausioms Prancūzijos krištolo gamybos įmonėms grėstų išnykimo pavojus; kadangi Prancūzijoje šiame sektoriuje tiesiogiai ir netiesiogiai sukuriama 7 000 darbo vietų, kurios išnyks, jei išimties galiojimas nebus pratęstas;

D.     kadangi gaminant kristalą švino nėra kuo pakeisti;

1.      ragina Komisiją pratęsti švino naudojimo kristalo gamybai apribojimo išimties galiojimą.

Teisinis pranešimas