REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 138kWORD 59k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par lūgumu pagarināt atbrīvojumu no svina izmantošanas ierobežojuma kristāla ražošanā


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lūgumu pagarināt atbrīvojumu no svina izmantošanas ierobežojuma kristāla ražošanā  
B8-0780/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā 2011. gada direktīvas mērķis ir mazināt atsevišķu par bīstamām atzītu vielu, tostarp svina, izmantošanu elektrisko vai elektronisko iekārtu ražošanā;

B.     tā kā līdz 2016. gadam šāds atbrīvojums attiecas arī uz kristāla ražošanu, pamatojoties uz 1969. gada 15. decembra Direktīvu 69/493/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kristāla stiklu;

C.     tā kā tādējādi ir apdraudēti izcilākie Francijas kristāla ražotāji; tā kā šī nozare nodrošina 7 000 tiešo un netiešo darbvietu Francijā, kas tiks iznīcinātas, ja atbrīvojumu nepagarinās;

D.     tā kā kristāla stikla ražošanā svinam nav aizstājēja,

1.      aicina Komisiju pagarināt atbrīvojumu no svina izmantošanas ierobežojuma kristāla ražošanā.

 

Juridisks paziņojums