ONTWERPRESOLUTIE
PDF 121kWORD 57k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verzoek om verlenging van de vrijstelling betreffende beperking van het gebruik van lood voor de productie van kristal


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verzoek om verlenging van de vrijstelling betreffende beperking van het gebruik van lood voor de productie van kristal  
B8-0780/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de richtlijn van 2011 streeft naar beperking van het gebruik van bepaalde stoffen die bekend staan als gevaarlijk, waaronder lood, bij de vervaardiging van elektrische of elektronische apparaten;

B.     overwegende dat kristal slechts tot 2016 vrijgesteld is van beperking op basis van Richtlijn 69/493/EEG van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas;

C.     overwegende dat de parels van het Franse kristalwerk bijgevolg bedreigd zijn; overwegende dat deze sector in Frankrijk 7000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen vertegenwoordigt, die zullen verdwijnen bij niet-verlenging van de vrijstelling;

D.     overwegende dat er voor de vervaardiging van kristal geen vervangingsproduct bestaat voor lood;

1.      verzoekt de Commissie de vrijstelling betreffende beperking van het gebruik van lood voor de productie van kristal te verlengen.

 

Juridische mededeling