PROJEKT REZOLUCJI
PDF 120kWORD 60k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wniosku o przedłużenie wyłączenia dotyczącego ograniczenia stosowania ołowiu do produkcji kryształu


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o przedłużenie wyłączenia dotyczącego ograniczenia stosowania ołowiu do produkcji kryształu  
B8-0780/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając dyrektywę 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że dyrektywa z 2011 r. ma na celu ograniczenie stosowania niektórych substancji uznanych za niebezpieczne, w tym ołowiu, do produkcji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego;

B.     mając na uwadze, że kryształ podlega wyłączeniu dotyczącemu ograniczenia do 2016 r. na mocy dyrektywy 69/493/EWG z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do szkła kryształowego;

C.     mając na uwadze, że zagrożona jest sytuacja najbardziej prestiżowych francuskich producentów kryształów; mając na uwadze, że sektor ten zapewnia 7000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy we Francji, które zostałyby zniszczone w razie nieprzedłużenia tego wyłączenia;

D.     mając na uwadze, że w produkcji kryształu nie da się niczym zastąpić ołowiu;

1.      zwraca się do Komisji o przedłużenie wyłączenia dotyczącego ograniczenia stosowania ołowiu do produkcji kryształu.

Informacja prawna