PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 60k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la cererea de reînnoire a exceptării cu privire la restricția de utilizare a plumbului pentru producția de cristale


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la cererea de reînnoire a exceptării cu privire la restricția de utilizare a plumbului pentru producția de cristale  
B8-0780/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 2011/65/UE din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât directiva din 2011 urmărește limitarea utilizării anumitor substanțe recunoscute drept periculoase, printre care și plumbul, la fabricarea aparatelor electrice sau electronice;

B.     întrucât cristalul face obiectul unei exceptări de la limitare până în 2016 în temeiul Directivei 69/493/CEE din 15 decembrie 1969 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticla cristal;

C.     întrucât reprezentanții emblematici ai sectorului cristalului din Franța se văd astfel amenințați; întrucât acest sector numără 7 000 de locuri de muncă directe și indirecte în Franța, care ar fi distruse în cazul în care exceptarea nu ar fi reînnoită;

D.     întrucât nu există niciun produs de substituție a plumbului pentru confecționarea cristalului,

1.      solicită Comisiei să reînnoiască exceptarea la restricția de utilizare a plumbului pentru producția de cristale.

Notă juridică