NÁVRH UZNESENIA
PDF 129kWORD 59k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o žiadosti o obnovenie výnimky týkajúcej sa obmedzenia používania olova pri výrobe krištáľu


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o žiadosti o obnovenie výnimky týkajúcej sa obmedzenia používania olova pri výrobe krištáľu  
B8-0780/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na smernicu 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže cieľom smernice z roku 2011 je obmedziť používanie určitých látok považovaných za nebezpečné, ku ktorým patrí olovo, pri výrobe elektrických a elektronických zariadení;

B.     keďže na krištáľ sa vzťahuje výnimka týkajúca sa obmedzenia do roku 2016 podľa smernice 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle;

C.     keďže špičkové francúzske podniky v oblasti krištáľu sú takto ohrozené; keďže vo Francúzsku tento sektor predstavuje 7 000 priamych a nepriamych pracovných miest, ktoré by zanikli v prípade neobnovenia výnimky;

D.     keďže neexistuje náhrada olova pri výrobe krištáľu;

1.      žiada Komisiu, aby obnovila výnimku týkajúcu sa obmedzenia používania olova pri výrobe krištáľu.

Právne oznámenie