PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 60k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o zahtevi za obnovitev izjeme pri uporabi svinca v proizvodnji kristalnega stekla


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zahtevi za obnovitev izjeme pri uporabi svinca v proizvodnji kristalnega stekla  
B8-0780/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je namen direktive iz leta 2011 omejiti uporabo nekaterih nevarnih snovi, vključno svinca, v proizvodnji električne in elektronske opreme;

B.     ker se za kristalno steklo v skladu z Direktivo 69/493/EGS z dne 15. decembra 1969 o približevanju zakonodaje držav članic do leta 2016 uporablja izjema;

C.     ker bodo od takrat naprej najuglednejši francoski proizvajalci kristalnega stekla ogroženi; ker ta sektor predstavlja 7000 neposrednih in posrednih delovnih mest v Franciji, ki bodo v primeru nepodaljšanja izjeme uničena;

D.     ker ni nadomestka za svinec pri izdelavi kristalnega stekla;

1.      poziva Komisijo, naj podaljša izjemo pri omejitvi uporabe svinca v proizvodnji kristalnega stekla.

Pravno obvestilo