FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 56k
17.7.2015
PE565.739v01-00
 
B8-0781/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om "udskudte" skattekreditter i bankernes kapital


Sophie Montel, Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om "udskudte" skattekreditter i bankernes kapital  
B8‑0781/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til direktiv 2013/36/EU, som også benævnes "CRD IV",

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det i Basel III-aftalerne er fastlagt, at udskudte skattekreditter skal trækkes tilbage fra bankernes kapital senest i 2018;

B.     der henviser til, at disse udskudte skattekreditter tegner sig for en væsentlig del eller endog hovedparten af kapitalen i bankerne i euroområdets perifere lande;

C.     der henviser til, at disse forhold øger afhængigheden mellem banksystemet og den nationale statsgæld og øger dermed risikoen for, at der opstår en ond cirkel, hvor støtte til banker forværrer den nationale gæld og dermed kvaliteten af bankernes aktiver;

D.     der henviser til, at visse stater har sørget for bogføringsordninger, der skal fjerne egenskaben "udskudt" fra disse skattekreditter ved at omdanne dem til noget tilsvarende i aktiver (hvilket i højere grad udsætter dem for bankrisici) eller ved at udstede dem på markedet i form af værdipapirer;

1.      opfordrer Kommissionen til specifikt at undersøge disse bogføringsordninger og de hermed forbundne risici og til at foreslå løsninger på de indviklede situationer i visse landes banksystemer.

 

Juridisk meddelelse