NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 60k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o posílení bankovní regulace


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o posílení bankovní regulace  
B8-0782/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že jedním z mála řešení, které veřejné orgány nalezly, aby zabránily finanční krizi, byla uvolněnější měnová politika zaměřená na snížení úrokové sazby na úroveň blížící se nule;

B.     vzhledem k tomu, že by jen malé zvýšení těchto hodnot stačilo k tomu, aby bankovní portfolia utrpěla závažné ztráty z důvodu vysoké úrovně soukromého i veřejného zadlužení;

C.     vzhledem k tomu, že francouzský bankovní model je nerentabilní, neboť pořizovací cena vlastních zdrojů (10 až 12 %) je vyšší než návratnost vlastního kapitálu (6 %);

D.     vzhledem k tomu, že internacionalizace držby veřejného dluhu vede k problému zranitelnosti;

E.     vzhledem k tomu, že riziková váha při výpočtu úplné schopnosti absorbovat ztráty je čistě kosmetická, neboť modely vážení vytvářejí samy banky;

1.      žádá Komisi, aby zahájila proces opětovné nacionalizace veřejných dluhů a zvýšila ukazatel pákového poměru na základě pojetí celkových a nikoli rizikově vážených aktiv.

Právní upozornění