FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 55k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om et styrket banktilsyn


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om et styrket banktilsyn  
B8‑0782/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at en af de få løsninger fra myndighedernes side til at standse den finansielle krise var en lempelig pengepolitik, der havde til formål at sænke renterne til et niveau i nærheden af 0;

B.     der henviser til, at en svag stigning i disse renter ville være tilstrækkelig til, at bankernes porteføljebeholdning ville lide betydelige tab som følge af den høje private og offentlige gæld;

C.     der henviser til, at den franske bankmodel ikke er rentabel, eftersom omkostningerne for erhvervelse af egenkapital (10-12 %) er højere end forrentningen af egenkapital (6 %);

D.     der henviser til, at internationaliseringen af den offentlige gældsbeholdning udgør et sårbarhedsproblem;

E.     der henviser til, at risikovægtningen ved beregningen af TLAC (den samlede kapacitet til at absorbere tab) er rent kosmetisk, eftersom vægtningsmodellerne er konstrueret af bankerne selv;

1.      opfordrer Kommissionen til at indlede en proces med gennationalisering af den offentlige gæld og øge gearingsgraden på grundlag af begrebet samlede aktiver og ikke risikovægtning.

 

Juridisk meddelelse