RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 58k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


panganduse reguleerimise tugevdamise kohta


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek panganduse reguleerimise tugevdamise kohta  
B8-0782/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et leebe rahapoliitika, mille eesmärk oli viia intressimäärad 0 % lähedale, oli üks vähestest võimude poolt finantskriisi ohjamiseks ellu viidud lahendustest;

B.     arvestades, et nii era- kui ka avaliku sektori suure võlakoormuse tingimustes piisaks vaid nende intressimäärade väikesest tõusust, et pangad saaksid oma varadelt suuri kahjumeid;

C.     arvestades, et Prantsuse pangandusmudel ei ole kasumlik, kuna omakapitali soetamise kulu (10 % kuni 12 %) on suurem kui omakapitali tulusus (6 %);

D.     arvestades, et avaliku sektori võlakohustuste hoidmise rahvusvahelistumine põhjustab haavatavust;

E.     arvestades, et riskikaal kogu kahjumikatmisvõime määra arvutamisel on pelgalt kosmeetilise iseloomuga, kuna pangad ise koostavad need kaalumismudelid;

1.      nõuab, et komisjon alustaks avaliku sektori võla taasriigistamist ning suurendaks finantsvõimenduse määra riskiga kaalumata kõigi varade põhjal.

Õigusalane teave