PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 60k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o jačanju regulacije banaka


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o jačanju regulacije banaka   
B8-0782/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je jedno od malobrojnih rješenja zaustavljanje financijske krize do kojih su došla nadležna tijela bila akomodativna monetarna politika s ciljem spuštanja kamatnih stopa na razinu blizu nule;

B.     budući da bi i mali porast ovih stopa bio dovoljan da bankovni portefelji pretrpe znatne gubitke s obzirom na razinu privatnog kao i javnog duga;

C.     budući da francuski bankovni model nije isplativ zato što je trošak kupovine kapitala (10 do 12 %) veći od stope povrata na kapital (6 %);

D.     budući da internacionalizacija javnog duga dovodi do ranjivosti;

E.     budući da je ponder rizika u proračunima ukupnog kapaciteta apsorbiranja gubitaka (TLAC) samo kozmetičke naravi jer modele pondera rizika stvaraju same banke;

1.      poziva Komisiju da pokrene proces renacionalizacije javnog duga i poveća omjer financijske poluge na temelju ukupne imovine koja nije ponderirana rizikom.

 

Pravna napomena