PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 59k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl bankų reguliavimo griežtinimo


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl bankų reguliavimo griežtinimo  
B8-0782/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi vienas iš nedaugelio valdžios institucijų priimtų sprendimų siekiant pažaboti finansinę krizę buvo nuosaiki pinigų politika, kuria siekta palūkanų normas sumažinti beveik iki nulio;

B.     kadangi, atsižvelgiant į padidėjusį privačiojo ir viešojo sektorių įsiskolinimo lygį, užtektų tik nedidelio šių palūkanų normų padidinimo, kad bankų portfeliai patirtų didelių nuostolių;

C.     kadangi prancūziškasis bankininkystės modelis yra nepelningas, nes nuosavo kapitalo įsigijimo kaštai (10–12 proc.) yra didesni nei nuosavo kapitalo grąža (6 proc.);

D.     kadangi dėl to, kad viešoji skola įgyja tarptautinį pobūdį, kyla pažeidžiamumo problema;

E.     kadangi rizikos vertinimas apskaičiuojant bendras nuostolių padengimo galimybes (angl. total loss absorbing capacity arba TLAC) yra tik paviršutiniškas, nes patys bankai kuria vertinimo modelius;

1.      prašo Komisijos pradėti viešųjų skolų renacionalizavimo procesą ir padidinti sverto koeficientą remiantis pagal riziką neįvertintu bendru turtu.

Teisinis pranešimas