REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 139kWORD 59k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par banku darbības regulēšanas pastiprināšanu


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par banku darbības regulēšanas pastiprināšanu  
B8-0782/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā viens no nedaudzajiem risinājumiem, ko varas iestādes nodrošināja finanšu krīzes pārvarēšanai, bija atbalstoša monetārā politika, kuras mērķis bija pazemināt interešu procentu likmes līdz līmenim, kas tuvs nullei;

B.     tā kā, ņemot vērā gan privātā, gan publiskā parāda augsto līmeni, pietiktu tikai ar nelielu šo procentu likmju palielinājumu, lai banku portfeļi ciestu ievērojamus zaudējumus;

C.     tā kā Francijas banku darbības modelis nav rentabls, jo pašu kapitāla iegādes izmaksas (10–12 %) pārsniedz pašu kapitāla rentabilitātes izmaksas (6 %);

D.     tā kā publiskā parāda turēšanas internacionalizācija rada neaizsargātības problēmu;

E.     tā kā, ņemot vērā to, ka modeļus svēršanai ar riska koeficientu izstrādā pašas bankas, šādai svēršanai kopējās zaudējumu absorbētspējas līmeņa aprēķinos ir tīri kosmētisks raksturs,

1.      prasa Komisijai sākt publiskā parāda renacionalizāciju un palielināt aizņemto līdzekļu attiecību pret pašu kapitālu, pamatojoties uz aktīvu kopējo summu, nevis to summu, kura ir svērta ar riska koeficientu.

Juridisks paziņojums