ONTWERPRESOLUTIE
PDF 121kWORD 58k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het aanscherpen van de regelgeving voor banken


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het aanscherpen van de regelgeving voor banken  
B8-0782/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat een van de weinige oplossingen die de autoriteiten hebben aangedragen om de financiële crisis in te dammen, bestond in een soepel monetair beleid dat erop gericht is de rentetarieven tot bijna nul terug te brengen;

B.     overwegende dat, gezien het hoge niveau van de particuliere en overheidsschulden, de banken al bij een geringe stijging van die tarieven substantiële verliezen op hun portefeuilles zouden lijden;

C.     overwegende dat het Franse bankenmodel niet rendabel is, omdat de kosten van het aantrekken van eigen middelen (10 tot 12%) hoger zijn dan het rendement van het eigen kapitaal (6%);

D.     overwegende dat de kwetsbaarheid is toegenomen doordat de overheidsschulden steeds meer internationaal gespreid zijn;

E.     overweging dat de risicoweging bij de berekening van TLAC ("Total Loss Absorbing Capacity") zuiver cosmetisch is, omdat de wegingsmodellen door de banken zelf worden ontworpen;

1.      verzoekt de Commissie een proces van renationalisering van de overheidsschulden in te leiden en de hefboomratio te verhogen op basis van de totale, niet risicogewogen activa.

Juridische mededeling