PROJEKT REZOLUCJI
PDF 127kWORD 60k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zaostrzenia przepisów prawa bankowego


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzenia przepisów prawa bankowego  
B8-0782/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że jednym z nielicznych rozwiązań wprowadzonych przez władze w celu powstrzymania kryzysu finansowego była akomodacyjna polityka monetarna, która miała sprowadzić stopy procentowe do poziomów bliskich zera;

B.     mając na uwadze, że wystarczyłaby niewielka podwyżka tych stóp, aby w portfelach bankowych odnotowane zostały istotne straty, biorąc pod uwagę wysoki poziom zadłużenia zarówno prywatnego, jak i publicznego;

C.     mając na uwadze, że francuski model bankowości nie jest opłacalny, gdyż koszt pozyskania kapitału własnego (10–12%) jest wyższy niż wskaźnik jego rentowności (6%);

D.     mając na uwadze, że internacjonalizacja zadłużenia publicznego zmniejsza odporność państw na zagrożenia;

E.     mając na uwadze, że ważenie ryzykiem przy obliczaniu całkowitej zdolności do absorpcji strat (TLAC) ma charakter czysto kosmetyczny, zważywszy że modele ważenia są opracowywane przez banki;

1.      zwraca się do Komisji o zapoczątkowanie procesu renacjonalizacji długu publicznego oraz podwyższenie wskaźnika dźwigni w oparciu o kryterium aktywów całkowitych nieważonych ryzykiem.

Informacja prawna