PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 123kWORD 60k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o okrepitvi bančne ureditve


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o okrepitvi bančne ureditve  
B8-0782/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je ena od redkih rešitev, ki so jo predlagali pristojni organi za obvladovanje finančne krize, prilagodljiva monetarna politika, katere cilj je približati obrestno mero ničelni ravni;

B.     ker bi celo majhno povišanje obrestnih mer zadostovalo, da bi bančni portfelji utrpeli znatne izgube zaradi visoke ravni javnega in zasebnega dolga;

C.     ker francoski bančni model ni donosen, saj so stroški pridobitve lastnih sredstev (od 10 do 12 %) višji kot donosnost lastniškega kapitala (6 %);

D.     ker internacionalizacija lastništva javnih dolgov prinaša ranljivost;

E.     ker je utež tveganja pri izračunu razmerja za absorpcijsko sposobnost za pokrivanje izgub zgolj površinska, saj modele uteži določijo banke same;

1.      poziva Komisijo, naj začne proces ponovne nacionalizacije javnih dolgov in povečanja stopnje finančnega vzvoda na podlagi celotnih sredstev, ne le glede na tveganja.

Pravno obvestilo