FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 57k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om en förstärkt bankreglering


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om en förstärkt bankreglering  
B8-0782/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.     En av de få lösningar som myndigheterna kom på för att dämpa den finansiella krisen var en ackommoderande penningpolitik som syftade till att sänka räntorna till nivåer nära noll.

B.     En svag ökning av dessa räntor skulle räcka för att bankernas portföljer skulle lida betydande förluster på grund av de höga nivåerna av privat och offentlig skuldsättning.

C.     Den franska bankmodellen är inte lönsam, eftersom kostnaden för förvärv av egna medel (10–12 %) är högre än avkastningen på eget kapital (6 %).

D.     Globaliseringen av den offentliga skuldsättningen medför ett sårbarhetsproblem.

E.     Riskviktningen vid beräkningen av TLAC (den totala kapaciteten att absorbera förluster) är rent kosmetisk, eftersom viktningsmodellerna är konstruerade av bankerna själva.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en process för åternationalisering av statsskulden och att öka bruttosoliditetsgraden på grundval av begreppet totala tillgångar i stället för riskviktning.

Rättsligt meddelande