FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 59k
17.7.2015
PE565.741v01-00
 
B8-0783/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om konsekvenserne af dereguleringen af energisektoren


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om konsekvenserne af dereguleringen af energisektoren  
B8‑0783/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at gas- og elektricitetspriserne efter åbningen for konkurrence er steget i næsten alle EU-lande og navnlig i Frankrig (49 % siden 2007 for elektricitet og 36 % for gas);

B.     der henviser til, at denne prisstigning ikke kun skyldes stigningen i prisen på fossile brændstoffer og den øgede produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder;

C.     der henviser til, at dereguleringen har ført til en oligopolistisk situation med en stor markedsstyrke, hvilket medfører, at de lavere engrospriser – i modsætning til højere spotpriser – kun i ringe omfang har indvirkning på detailpriserne;

D.     der henviser til, at denne situation danner grobund for prisfastsættelseskarteller og samordning af leverandørernes prisstrategier;

E.     der henviser til, at energiefterspørgselen ikke er priselastisk, eftersom energi ikke kan lagres:

F.     der henviser til, at dereguleringen således har ført til en stræben efter det størst mulige udbytte og risiko for tiltagende energifattigdom;

1.      opfordrer Kommissionen til at genoverveje dereguleringen af energimarkedet.

Juridisk meddelelse