PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 136kWORD 59k
17.7.2015
PE565.741v01-00
 
B8-0783/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o posljedicama deregulacije energetskog sektora


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o posljedicama deregulacije energetskog sektora  
B8-0783/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da su se nakon otvaranja tržišnom natjecanju cijene plina i struje povećale gotovo u svim državama Europske unije, a posebno u Francuskoj (od 2007. godine cijena struje porasla je za 49 %, a cijena plina za 36 %);

B.     budući da to povećanje cijena nije uvjetovano samo povećanjem cijena fosilnih goriva ili porastom proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije;

C.     budući da je deregulacija dovela do oligopolističkog stanja visokog stupnja tržišne snage u kojem pad veleprodajnih cijena ima slab utjecaj na maloprodajne cijene, dok s druge strane spot cijene rastu;

D.     budući da ta situacija nudi plodno tlo za politike dogovaranja o cijenama i usklađivanje cjenovnih strategija dobavljača;

E.     budući da energetska potražnja nije elastična po pitanju cijene jer se energiju ne može skladištiti;

F.     budući da je zbog toga deregulacija dovela do pokušaja ostvarivanja najveće moguće dobiti i do rizika od povećanja energetskog siromaštva;

1.      traži od Komisije da se vrati na pitanje deregulacije energetskog tržišta.

Pravna napomena