PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 60k
17.7.2015
PE565.741v01-00
 
B8-0783/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la consecințele dereglementării sectorului energiei


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la consecințele dereglementării sectorului energiei  
B8-0783/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în urma deschiderii pieței către concurență, prețurile la gaz și la electricitate au crescut în aproape toate țările Uniunii Europene, dar mai ales în Franța (cu 49 % în cazul electricității și cu 36 % în cazul gazului, față de 2007);

B.     întrucât această creștere a prețurilor nu este cauzată doar de creșterea prețului energiei din combustibili fosili sau de intensificarea producției de energie electrică din surse regenerabile;

C.     întrucât dereglementarea a dus la o situație de oligopol caracterizată de o putere de piață semnificativă, ceea ce face ca scăderea prețului angro să aibă un efect redus asupra prețului cu amănuntul, contrar a ceea ce se întâmplă în cazul creșterii prețurilor spot;

D.     întrucât această situație creează un teren favorabil pentru practici de fixare a prețurilor și pentru coordonarea strategiilor furnizorilor în privința prețurilor;

E.     întrucât cererea de energie este inelastică în ceea ce privește prețurile, deoarece energia nu poate fi stocată;

F.     întrucât dereglementarea a dus, prin urmare, la urmărirea unei maximizări a profiturilor și la riscul de intensificare a sărăciei energetice,

1.      solicită Comisiei să revină asupra deciziei de dereglementare a pieței energiei.

Notă juridică