FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 59k
17.7.2015
PE565.742v01-00
 
B8-0784/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om indstilling af projektet om kapitalmarkedsunionen


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om indstilling af projektet om kapitalmarkedsunionen  
B8‑0784/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det projekt om kapitalmarkedsunionen, der blev forelagt i februar 2015, især sigter efter at styrke adgangen til kapitalmarkederne for nye aktører, som f.eks. SMV'er eller iværksættere af infrastrukturprojekter, med henblik på at variere deres finansieringskilder;

B.     der henviser til, at kun et begrænset antal SMV'er kunne udstede obligationer på securitiseringsmarkedet, hvilket var til skade for flertallet;

C.     der henviser til, at dette marked er yderst begrænset, hvilket fremgik af ECB's program om opkøb af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (ABS), idet udstedelsen af ABS faldt fra 10 til 6 mia. EUR; der henviser til, at disse markeder følgelig ikke er velfungerende uden offentlig intervention:

D.     der henviser til, at tilskyndelse til, at husstande deltager i de finansielle markeder vil fratage bankerne en del af deres indskud, hvilket vil forstærke deres afhængighed af gældsmarkedet og øge deres sårbarhed;

E.     der henviser til, at kapitalmarkedsunionen er indrettet således, at den fremmer skyggebanksystemet gennem securitisering eller adgang til likviditet på repomarkedet;

1.      opfordrer Kommissionen til at bringe denne amerikanisering af den europæiske finanssektor til ophør.

Juridisk meddelelse