PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 136kWORD 60k
17.7.2015
PE565.742v01-00
 
B8-0784/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o obustavi projekta unije tržišta kapitala


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o obustavi projekta unije tržišta kapitala  
B8-0784/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je svrha projekta unije tržišta kapitala, predstavljenog u veljači 2015., u prvom redu olakšati pristup tržištima kapitala novim akterima, kao što su mala i srednja poduzeća ili nositelji infrastrukturnih projekata, kako bi im se pružilo više izvora financiranja;

B.     budući da bi samo manji broj malih i srednjih poduzeća mogao emitirati dug na tržištu sekuritizacija, pri čemu bi veći dio njih dospio u nepovoljniji položaj;

C.     budući da je to tržište iznimno ograničeno, o čemu svjedoči program ponovnog otkupa vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ABS) koji je pokrenuo ESB nakon što se opseg tih emitiranih vrijednosnih papira smanjio s 10 na 6 milijardi EUR; budući da ta tržišta danas više nisu održiva bez intervencije javnih tijela;

D.     budući da bi poticanjem kućanstava na sudjelovanje na financijskim tržištima banke ostale bez jednog dijela svojih depozita, što bi za njih značilo veću ovisnost o dužničkim tržištima te bi ih oslabilo;

E.     i naposljetku, budući da je priroda unije tržišta kapitala takva da pogoduje usporednom bankarskom sustavu uz pomoć sekuritiacije ili pristupa likvidnosti repo tržišta;

1.      traži od Komisije da zaustavi proces amerikanizacije europskih financijskih tržišta.

Pravna napomena