PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 61k
17.7.2015
PE565.742v01-00
 
B8-0784/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la stoparea proiectului Uniunii piețelor de capital


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la stoparea proiectului Uniunii piețelor de capital  
B8-0784/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât principalul scop al Uniunii piețelor de capital, al cărei proiect a fost prezentat în februarie 2015, este consolidarea accesului pe piețele de capital al unor noi actori, precum IMM-urile sau promotorii de proiecte de infrastructură, în vederea diversificării surselor de finanțare ale acestora;

B.     întrucât doar un număr redus de IMM-uri ar putea să emită titluri de datorie pe piața securitizărilor, în detrimentul majorității acestora;

C.     întrucât această piață este extrem de redusă, astfel cum indică și programul de răscumpărare a titlurilor garantate cu active (ABS) de către BCE, deoarece emisiile de ABS au scăzut de la 10 miliarde la 6 miliarde de euro; întrucât, în absența unei intervenții publice, aceste piețe nu sunt, prin urmare, viabile;

D.     întrucât încurajarea participării gospodăriilor la piețele financiare ar priva băncile de o parte din depozitele lor, ceea ce ar accentua dependența lor de piața datoriilor și le-ar fragiliza;

E.     întrucât, în fine, Uniunea piețelor de capital riscă să favorizeze sistemul bancar paralel prin intermediul securitizării sau al accesului la lichidități pe piața operațiunilor repo,

1.      solicită Comisiei să pună capăt acestui proces de americanizare a sectorului financiar european.

Notă juridică