FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 58k
22.7.2015
PE565.743v01-00
 
B8-0785/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om nødvendigheden af at indføre regler om salg og overførsel af dele af våben


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om nødvendigheden af at indføre regler om salg og overførsel af dele af våben  
B8‑0785/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at nyere forskning foretaget af det permanente Observatorium omkring håndvåben har afsløret, at den internationale våbenhandel, der forsyner mafiaer og terrororganisationer, drager fordel af det juridiske tomrum på området og overfører våben i separate dele, som i den dokumentation, der ledsager leveringen, betegnes som "metaldele" eller "mekaniske komponenter" eller går under lignende generaliserende betegnelser, der ikke muliggør identifikation af varen;

B.     der henviser til, at den nationale og den internationale lovgivning om reservedele og komponenter af våben er mangelfuld;

C.     der henviser til, hvor let det er at montere et våben af separate dele og gøre det operativt;

1.      opfordrer Kommissionen til at lovgive og indføre regler for salg og overførsel af våben, hvilket er af afgørende betydning for de europæiske borgeres sikkerhed.

Juridisk meddelelse