NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 59k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zaměstnanosti jakožto nejvyšší prioritě


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zaměstnanosti jakožto nejvyšší prioritě  
B8-0786/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že poslední zpráva MMF o eurozóně zdůrazňuje, že bez podstatného zrychlení růstu bude Itálii trvat takřka dvacet let, než dosáhne úrovně zaměstnanosti z doby před krizí;

B.     vzhledem k tomu, že pro jiné země eurozóny se vyhlídky nejeví lepší, takže úroveň nezaměstnanosti mladých by mohla poškodit potenciál lidského kapitálu a vést ke „ztracené generaci“; k tomu, že úroveň nezaměstnanosti navíc dále roste a zvyšuje riziko ztráty schopností nezaměstnaných;

1.      vyzývá Evropskou komisi, aby s ohledem na své pravomoci v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti, práv pracovníků a boje proti sociálnímu vyloučení učinila z boje proti nezaměstnanosti hlavní prioritu své činnosti.

Právní upozornění