FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 58k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om beskæftigelsen som en absolut prioritet


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskæftigelsen som en absolut prioritet  
B8‑0786/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det i Den Internationale Valutafonds seneste rapport om euroområdet fremhæves, at der uden en betydelig acceleration af væksten vil gå næsten 20 år, før beskæftigelsen i Italien når op på det niveau, den havde før krisen;

B.     der henviser til, at udsigterne ikke ser lysere ud for andre medlemslande, og at den høje ungdomsarbejdsløshed dermed kunne være til skade for den menneskelige kapitals potentiale og resultere i en lost generation (tabt generation), og til, at arbejdsløshedsprocenten, og med den risikoen for en udhuling af arbejdsstyrkens færdigheder, desuden fortsætter med at stige;

1.      opfordrer Europa-Kommissionen til i kraft af sine kompetencer med hensyn til socialpolitik, beskæftigelsespolitik, arbejdstagernes rettigheder og bekæmpelsen af social udstødelse at gøre kampen for beskæftigelsen til en absolut prioritet for sin virksomhed.

Juridisk meddelelse