RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 57k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


tööhõive kui absoluutse prioriteedi kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tööhõive kui absoluutse prioriteedi kohta  
B8-0786/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et viimases Rahvusvahelise Valuutafondi aruandes euroala kohta rõhutatakse, et ilma märkimisväärse majanduskasvu kiirenemiseta vajab Itaalia peaaegu 20 aastat, et jõuda tööhõives tagasi kriisieelsele tasemele;

B.     arvestades, et väljavaated ei ole paremad ka teistel liikmesriikidel, sest noorte tööpuuduse kõrge tase võib kahjustada inimkapitali ja tekitada nn kadunud põlvkonna (lost generation); arvestades, et tööpuuduse tase jätkab kasvamist, suurendades oskuste kadumise riski;

1.      palub komisjonil, arvestades tema sotsiaalpoliitika, tööhõive, töötajate õiguste ning sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse alast pädevust, muuta võitlus tööpuuduse vastu oma meetmetes absoluutseks prioriteediks.

Õigusalane teave