PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 127kWORD 57k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


työllisyydestä ehdottomana prioriteettina


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys työllisyydestä ehdottomana prioriteettina  
B8-0786/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Kansainvälisen valuuttarahaston viimeisimmässä raportissa euroalueen toimintalinjoista korostetaan, että ilman talouskasvun huomattavaa kiihtymistä Italialta kuluu lähes 20 vuotta päästä ennen kriisiä vallinneeseen työllisyyden tasoon;

B.     toteaa, että näkymät eivät ole yhtään sen parempia muissakaan jäsenvaltioissa, ja korkea nuorisotyöttömyys voi heikentää inhimilliseen pääomaan liittyvää potentiaalia, minkä seurauksena voi olla menetetty sukupolvi; toteaa, että työttömyysaste nousee jatkuvasti, ja sen mukana riskit lisääntyvät ja osaaminen rapautuu;

1.      pyytää komissiota sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan, työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan liittyvien toimivaltuuksiensa nojalla ottamaan työllisyyden toimintansa ehdottomaksi prioriteetiksi.

Oikeudellinen huomautus