REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 143kWORD 59k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par nodarbinātību kā absolūto prioritāti


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nodarbinātību kā absolūto prioritāti  
B8-0786/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā jaunākajā Starptautiskā Valūtas fonda ziņojumā par eurozonu ir uzsvērts, ka, nepanākot būtisku izaugsmes paātrināšanos, Itālijai vajadzētu gandrīz 20 gadus, lai sasniegtu pirmskrīzes nodarbinātības līmeni;

B.     tā kā arī citu dalībvalstu izredzes nav labākas, jo augstais jauniešu bezdarba līmenis var vājināt cilvēkkapitāla potenciālu un radīt lost generation (zaudēto paaudzi); turklāt bezdarbs turpina pieaugt, palielinot iespēju, ka varētu kristies prasmju līmenis,

1.      aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā tās pilnvaras sociālajā un nodarbinātības politikā, darba ņēmēju tiesības un sociālās atstumtības apkarošanu, par savas darbības absolūto prioritāti noteikt cīņu par nodarbinātību.

 

Juridisks paziņojums