ONTWERPRESOLUTIE
PDF 133kWORD 57k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de absolute prioriteit van de werkgelegenheid


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de absolute prioriteit van de werkgelegenheid  
B8-0786/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat in het meest recente rapport van het International Monetair Fonds over de eurozone wordt onderstreept dat Italië zonder een aanzienlijke bespoediging van de groei bijna twintig jaar nodig zal hebben om het werkgelegenheidsniveau van voor de crisis te halen;

B.     overwegende dat de vooruitzichten voor de andere lidstaten niet beter zijn en dat het hoge jeugdwerkloosheidspercentage schade kan toebrengen aan het potentieel van het menselijk kapitaal en kan leiden tot een verloren generatie; overwegende dat de werkloosheid bovendien blijft toenemen en daarmee de risico's van een uitholling van vaardigheden;

1.      verzoekt de Europese Commissie, gezien haar bevoegdheden inzake het sociaal en werkgelegenheidsbeleid, de rechten van de werknemers en de strijd tegen sociale uitsluiting, bij haar optreden van de strijd ten behoeve van de werkgelegenheid haar absolute prioriteit te maken;

Juridische mededeling