PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 59k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zatrudnienia jako absolutnego priorytetu


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zatrudnienia jako absolutnego priorytetu  
B8-0786/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w ostatnim sprawozdaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego poświęconym strefie euro podkreślono, że jeśli nie dojdzie do znacznego przyspieszenia wzrostu, we Włoszech upłynie prawie dwadzieścia lat, zanim państwo to powróci do poziomu zatrudnienia sprzed kryzysu;

B.     mając na uwadze, że prognozy dotyczące innych państw członkowskich okazują się nie być lepsze, a wysoka stopa bezrobocia wśród ludzi młodych może mieć negatywny wpływ na potencjał kapitału ludzkiego i doprowadzić do zjawiska zwanego lost generation (straconym pokoleniem); mając na uwadze ponadto, że wskaźnik bezrobocia nadal rośnie, przez co rośnie również ryzyko erozji zdolności;

1.      zwraca się do Komisji Europejskiej, w związku z jej uprawnieniami w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia, praw pracowników i zwalczania wykluczenia społecznego, do nadania walce o wzrost zatrudnienia nadrzędnego priorytetu w swoim działaniu.

Informacja prawna