PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 59k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la ocuparea forței de muncă ca prioritate absolută


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la ocuparea forței de muncă ca prioritate absolută  
B8-0786/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât ultimul raport al Fondului Monetar Internațional privind zona euro subliniază că, dacă nu se înregistrează o accelerare semnificativă a creșterii, Italia va avea nevoie de aproape 20 de ani pentru a atinge o rată a ocupării forței de muncă egală cu cea dinaintea crizei;

B.     întrucât perspectivele nu sunt mai bune nici pentru alte state membre, astfel încât nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor ar putea prejudicia potențialul capitalului uman și ar putea da naștere unei lost generation (generație pierdută); întrucât, în plus, rata șomajului continuă să crească, agravând riscul unei erodări a capacităților;

1.      invită Comisia Europeană, ținând seama de competențele sale în materie de politică socială și ocupațională, de drepturi ale lucrătorilor și de combatere a excluziunii sociale, să facă din lupta pentru ocuparea forței de muncă o prioritate absolută a activității sale.

Notă juridică