NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 59k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zamestnanosti ako najvyššej priorite


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zamestnanosti ako najvyššej priorite  
B8-0786/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v najnovšej správe Medzinárodného menového fondu o eurozóne sa zdôrazňuje, že bez výrazného zrýchlenia rastu Taliansku potrvá takmer 20 rokov, pokým opäť dosiahne úroveň zamestnanosti z obdobia pred krízou;

B.     keďže vyhliadky nie sú najlepšie ani pre ostatné členské štáty, pretože vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí by mohla poškodiť potenciál ľudského kapitálu a viesť k vytvoreniu stratenej generácie; keďže okrem toho miera nezamestnanosti naďalej narastá, čím sa zvyšuje riziko erózie kapacít;

1.      vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na svoje právomoci v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti, práv pracovníkov a boja proti sociálnemu vylúčeniu stanovila úsilie o zvýšenie zamestnanosti za hlavnú prioritu svojej pracovnej činnosti.

Právne oznámenie