FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 131kWORD 57k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om sysselsättning som en absolut prioritering


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om sysselsättning som en absolut prioritering  
B8-0786/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.     Enligt Internationella valutafondens senaste rapport om euroområdet kommer det att ta Italien nästan tjugo år att komma tillbaka till den sysselsättningsnivå som rådde före krisen utan en betydande ökning av tillväxten.

B.     Utsikterna är inte bättre för de andra medlemsstaterna, och den höga ungdomsarbetslösheten kan skada den potential som det mänskliga kapitalet erbjuder och leda till en förlorad generation. Dessutom fortsätter arbetslösheten att stiga, vilket ökar risken för en kompetensurholkning.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen, med tanke på dess behörighet på områdena socialpolitik och sysselsättning, arbetstagares rättigheter och bekämpning av social utestängning, att göra kampen för sysselsättning till en absolut prioritering i sitt arbete.

Rättsligt meddelande