PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 60k
7.7.2015
PE565.745v01-00
 
B8-0787/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la instituirea unei zile de comemorare a dezastrului de la Marcinelle


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la instituirea unei zile de comemorare a dezastrului de la Marcinelle  
B8-0787/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 31 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de punere în aplicare a acestuia;

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât minele de la Marcinelle sunt înscrise în patrimoniul umanității;

B.     întrucât UE are obligația morală de a proteja și de a pune în valoare patrimoniul său cultural și artistic;

C.     întrucât UE are obligația morală de a proteja lucrătorii statelor membre și de a le garanta soluții de siguranță și de asistență;

1.      invită Comisia să instituie o zi de comemorare a catastrofei de la Marcinelle, pe 8 august, în memoria unuia dintre evenimentele cele mai dramatice din istoria europeană a muncii.

Notă juridică