PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 61k
6.7.2015
PE565.746v01-00
 
B8-0788/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o utemeljenju istražnog odbora za ukradene kulturne predmete i neovlaštena prisvajanja


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o utemeljenju istražnog odbora za ukradene kulturne predmete i neovlaštena prisvajanja  
B8-0788/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući se člankom 2. Direktive 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. određuje status kulturnog predmeta;

B.     budući da bi se među državama članicama trebala uspostaviti administrativna suradnja u vezi s njihovom nacionalnom baštinom te da bi ta suradnja trebala biti usko povezana s njihovom suradnjom na području ukradenih umjetnina;

C.     budući da se Uredbom (EEZ) br. 3911/92, zajedno s navedenom Direktivom, uvodi sustav zaštite kulturnih predmeta država članica na razini Unije;

D.     budući da EU ima moralnu obvezu da štiti i promiče svoju kulturnu i umjetničku baštinu;

E.     budući da država članica koja je zatražila povrat može pred nadležnim sudom u državi članici od koje se traži povrat pokrenuti postupak protiv samostalnog posjednika ili, ako to nije moguće, protiv nesamostalnog posjednika, s ciljem osiguravanja povrata kulturnog predmeta koji je bio nezakonito iznesen s njezina državnog područja;

1.      poziva Komisiju da uspostavi radnu skupinu u kojoj će sudjelovati najbolji stručnjaci iz područja upravljanja kulturnim dobrima, stručnjaci iz povijesti umjetnosti, računalni inženjeri i policija, u suradnji s nadležnim ministarstvima država članica Unije u cilju utemeljenja ad hoc odbora u okviru Unije kako bi se olakšalo pronalaženje i utvrđivanje kulturnih predmeta koje su neovlašteno prisvojile druge države članice Unije uz posljedični povrat državama članicama koje su ga zatražile i koje dokažu da su zakoniti vlasnici.

Pravna napomena