FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 58k
9.7.2015
PE565.747v01-00
 
B8-0789/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om krigsefterladenskaber


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om krigsefterladenskaber  
B8‑0789/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til protokollen vedrørende eksplosive krigsefterladenskaber til våbenkonventionen (CCW), som trådte i kraft i 2006,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det i protokollen fastsættes, at: "Enhver høj kontraherende part og part i en væbnet konflikt skal [...] afmærke og rydde, fjerne eller destruere eksplosive krigsefterladenskaber i de berørte territorier under dens kontrol";

B.     der henviser til, at EU ifølge sin erklæring fra 2006 opfordrer alle medlemsstaterne til at tilslutte sig våbenkonventionen og derved bidrage til at beskytte civilbefolkningen mod konsekvenserne af krigshandlinger;

C.     der henviser til, at Europa igennem mange år har været krigsskueplads, og at der derfor såvel på landjorden som i havet ligger tonsvis af krigsefterladenskaber, herunder kemiske;

D.     der henviser til, at der cirka 500 meter fra den belgiske kyst ligger omkring 35 000 ton kemiske efterladenskaber fra Første Verdenskrig;

1.      opfordrer Kommissionen til at skabe et særligt udvalg til overvågning af krigsefterladenskaber i EU med henblik på udarbejdelsen af rydningsplaner til gavn for økosystemerne, som trues af giftstoffer, der stammer fra beskadiget materiel.

Juridisk meddelelse