PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 60k
9.7.2015
PE565.747v01-00
 
B8-0789/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la resturile explozive de război


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la resturile explozive de război  
B8-0789/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere intrarea în vigoare a protocolului privind dispozitivele și resturile explozive de război;, anexat la Convenția privind armele convenționale din 2006,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât protocolul prevede marcarea, dezamorsarea, îndepărtarea și distrugerea dispozitivelor și a resturilor explozive de război prin grija autorităților care controlează teritoriul pe care se află munițiile;

B.     întrucât Uniunea Europeană, potrivit declarației făcute în 2006, îndeamnă toate statele să adere la Convenția privind armele convenționale, contribuind la protejarea civililor împotriva consecințelor ostilităților;

C.     întrucât Europa a constituit un teatru de război timp de mulți ani, atât pe continent, cât și în mare sunt prezente tone de resturi explozive de război, inclusiv chimice;

D.     întrucât, la aproximativ 500 m în largul coastei Belgiei există aproximativ 35 de mii de tone de reziduuri chimice rămase din primul război mondial;

1.      invită Comisia să înființeze o comisie specială pentru monitorizarea resturilor explozive de război din Europa, cu scopul de a concepe planuri de asanare în favoarea ecosistemelor, amenințate de toxinele provenind de la astfel de materiale deteriorate.

Notă juridică