PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 60k
27.7.2015
PE565.749v01-00
 
B8-0791/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sinuciderile din motive economice: creștere cu 100% din 2012 încoace


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sinuciderile din motive economice: creștere cu 100% din 2012 încoace  
B8-0791/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât un studiu universitar italian recent a demonstrat că numărul sinuciderilor din motive economice în ultimii trei ani a crescut de peste două ori;

B.     întrucât doar în ultimul trimestru s-au înregistrat nu mai puțin de 121 de victime;

C.     întrucât numărul persoanelor din Italia care și-au luat viața din motive economice în perioada 2012-2015 a sărit la 560, la care se adaugă alte 360 tentative de suicid;

1.      invită Comisia să ia act de aceste date triste și să pună în practică de urgență măsurile necesare pentru susținerea familiilor și întreprinderilor care cad victimă celei mai grave crize economice europene de după cel de-al doilea război mondial.

Notă juridică