FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 58k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om sjældne sygdomme


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om sjældne sygdomme  
B8‑0792/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Deputeretkammeret torsdag den 23. juli blev præsenteret for ”den første rapport om situationen for mennesker med sjældne sygdomme i Italien", som er udarbejdet af UNIAMO, og hvoraf det fremgår, at antallet af italienere, der lider af en sådan sygdom, ligger på mellem 450 000 og 670 000;

B.     der henviser til, at det af rapporten fremgår, at de fleste udgifter til pleje af en person, der lider af en sjælden sygdom, desværre stadig skal afholdes af den pågældendes familie;

C.     der henviser til, at der trods de bestræbelser, som både medlemsstaterne og Den Europæiske Union i de senere år har udfoldet, stadig er meget, der skal gøres for at lette byrden for de syge og deres pårørende;

1.      opfordrer Kommissionen til på baggrund af sin kompetence på område for den offentlige sundhed, medicin og socialpolitik til at indføre de nødvendige hasteforanstaltninger til økonomisk understøttelse af de mennesker, der lider af en sjælden sygdom, og deres familier;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.

Juridisk meddelelse