PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 57k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


harvinaisista sairauksista


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys harvinaisista sairauksista  
B8-0792/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että UNIAMOn laatima ensimmäinen raportti harvinaisia sairauksia sairastavien ihmisten tilanteesta Italiassa esiteltiin torstaina 23. heinäkuuta Italian edustajainhuoneelle, ja raportin mukaan tällaisista sairauksista kärsii Italiassa 450 000–670 000 ihmistä;

B.     toteaa, että raportin mukaan harvinaista sairautta sairastavan henkilön hoitokustannukset valitettavasti jäävät edelleen suurelta osin perheiden maksettaviksi;

C.     katsoo, että huolimatta jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin viime vuosina tekemästä merkittävästä työstä sairastuneiden ja heidän läheistensä taakan keventämiseksi tehtävää on yhä paljon;

1.      pyytää komissiota sen kansanterveyttä, lääkkeitä ja sosiaalipolitiikkaa koskevien toimivaltuuksien nojalla ryhtymään pikaisesti tarvittaviin toimiin harvinaisia sairauksia sairastavien ihmisten ja heidän perheidensä tukemiseksi taloudellisesti;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselmaesityksen komissiolle.

Oikeudellinen huomautus