PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 120kWORD 59k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o rijetkim bolestima


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o rijetkim bolestima  
B8-0792/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je u četvrtak, 23. srpnja u zastupničkom domu talijanskog parlamenta predstavljeno Prvo izvješće o stanju osoba s rijetkim bolestima u Italiji, koje je izradio UNIAMO (savez talijanskih udruga za osobe pogođene rijetkim bolestima) i prema kojem broj talijanskih državljana pogođenih takvim bolestima iznosi između 450 000 i 670 000;

B.     budući da se u tom Izvješću navodi da nažalost najveći dio troška pomoći koja se pruža osobama pogođenima rijetkim bolestima još uvijek uvelike pada na obitelji tih osoba;

C.     budući da unatoč naporima i država članica i Europske unije tijekom posljednjih godina još uvijek ostaje mnogo posla kako bi se olakšao teret koji nose osobe s rijetkim bolestima i njihovi bližnji;

1.      poziva Europsku komisiju da, s obzirom na njezine ovlasti u području javnog zdravlja, lijekova i socijalne politike, provede nužne i hitne mjere ekonomske potpore za osobe pogođene rijetkim bolestima i njihove obitelji;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj komisiji.

Pravna napomena