PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 127kWORD 59k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl retųjų ligų


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl retųjų ligų  
B8-0792/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi liepos 23 d. (ketvirtadienį) Deputatų rūmams pateikta UNIAMO (Italijos sergančiųjų retomis ligomis asociacija) parengta pirmoji ataskaita apie retomis ligomis sergančių asmenų būklę Italijoje, iš kurios paaiškėjo, kad Italijoje yra nuo 450 000 iki 670 000 tokiomis ligomis sergančių žmonių.

B.     kadangi iš šios ataskaitos matyti, kad didžioji retomis ligomis sergančių asmenų priežiūros išlaidų našta, deja, vis dar tenka jų šeimoms;

C.     kadangi, nepaisant valstybių narių ir Europos Sąjungos pastangų pastaraisiais metais, vis dar reikia daug nuveikti siekiant palengvinti sergantiesiems ir jų artimiesiems tenkančią naštą;

1.      ragina Europos Komisiją, atsižvelgiant į jos kompetenciją visuomenės sveikatos, vaistų ir socialinės politikos srityse, skubiai įgyvendinti būtinas finansinės paramos priemones, skirtas retomis ligomis sergantiems asmenims ir jų šeimoms;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šį pasiūlymą dėl rezoliucijos Europos Komisijai.

Teisinis pranešimas