REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 59k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par reti sastopamām slimībām


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reti sastopamām slimībām  
B8-0792/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā ceturtdien, 23. jūlijā, Deputātu palātā tika iesniegts UNIAMO izstrādātais “Pirmais ziņojums par to cilvēku stāvokli Itālijā, kas cieš no reti sastopamām slimībām”, un šajā ziņojumā ir secināts, ka Itālijā to cilvēku skaits, kuri cieš no kādas reti sastopamas slimības, ir no 450 000 līdz 670 000;

B.     tā kā ziņojumā norādīts, ka diemžēl lielākā daļa izmaksu, ko rada palīdzības sniegšana personām, kuras sirgst ar kādu no retajām slimībām, joprojām ir uz ģimeņu pleciem;

C.     tā kā, neraugoties uz dalībvalstu un ES centieniem pēdējo gadu laikā, vēl ir daudz darāmā, lai mazinātu slogu slimniekiem un viņu tuviniekiem,

1.      aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā tās kompetenci sabiedrības veselības, zāļu un sociālās politikas jomā, ieviest vajadzīgos un steidzamos ekonomiskā atbalsta pasākumus cilvēkiem, kas slimo ar reti sastopamām slimībām, un viņu ģimenēm;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūcijas priekšlikumu nosūtīt Eiropas Komisijai.

 

Juridisks paziņojums