FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 118kWORD 57k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om sällsynta sjukdomar


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om sällsynta sjukdomar  
B8-0792/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 23 juli presenterades i Italiens deputeradekammare den första rapporten om tillståndet för personer med sällsynta sjukdomar i Italien, utarbetad av Uniamo. Enligt rapporten uppgår antalet italienare som drabbats av en sådan sjukdom till mellan 450 000 och 670 000.

B.     Av rapporten framgår det också att merparten av kostnaderna för vård av en person med en sällsynt sjukdom tyvärr fortfarande faller på familjen.

C.     Trots de senaste årens insatser av både medlemsstaterna och EU återstår ännu mycket att göra för att lätta bördan för patienterna och deras närstående.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med tanke på sina befogenheter inom folkhälsa, läkemedel och socialpolitik, genomföra nödvändiga och brådskande ekonomiska stödåtgärder för personer som drabbats av en sällsynt sjukdom och för deras anhöriga.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta förslag till resolution till kommissionen.

Rättsligt meddelande