FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 58k
27.7.2015
PE565.751v01-00
 
B8-0793/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om oprettelse af en fond til beskyttelse af den kunstneriske arv i tilfælde af naturkatastrofer


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om oprettelse af en fond til beskyttelse af den kunstneriske arv i tilfælde af naturkatastrofer  
B8‑0793/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at mindst ti historiske villaer i Riviere del Brenta i området mellem byerne Dolo og Pianiga Mira den 8. juli blev alvorligt beskadiget af en tornado i klasse F4;

B.     der henviser til, at en villa fra 600, kendt som Villa Toderini-Fini-Piva, blev fuldstændig jævnet med jorden;

C.     der henviser til, at venetianske villaer med deres monumentale haver, deres århundredgamle planter og værker af berømte kunstnere, som de rummer, udgør en arkitektonisk, historisk og kunstnerisk arv, der er enestående i verden, og at størsteparten af disse villaer er ejet af private, som gør dem tilgængelige for offentligheden for kulturelle besøg;

1.      opfordrer Kommissionen til med henblik på en styrkelse af det europæiske samarbejde på området for bevarelse af kulturarven at oprette en særlig fond, som medlemsstaterne kan trække på for at genoprette den kunstneriske arv, der er blevet beskadiget ved sådanne alvorlige hændelser som den, der er beskrevet ovenfor.

Juridisk meddelelse