ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 61k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно примамването по интернет на деца под 18 години


Алдо Патричело

B80794/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно примамването по интернет на деца под 18 години  

Европейският парламент,

–       като взе предвид Конвенцията за правата на детето от 1989 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно сексуалното насилие над деца онлайн,

–       като взе предвид европейския доклад „Децата на ЕС в онлайн среда“ от 2014 г.,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че почти всички деца разполагат с лесен достъп до технологични устройства, и следователно – до интернет и социалните мрежи;

Б.     като има предвид, че в много държави изискваната възраст за създаване на акаунт в социална мрежа е 13 години, но фалшифицирането на датата на раждане е изключително лесно, тъй като при регистрацията не се изискват документи;

В.     като има предвид, че в Италия за две години случаите на примамване на деца в интернет са се утроили от 4,4% през 2012 г. на 14,2% през 2014 г.;

1.      призовава Комисията да предложи проучване с цел обмисляне на възможността за увеличаване на възрастта, необходима за достъп до потенциално опасни за децата интернет сайтове, и да прикани операторите на мрежи да предприемат ефективни мерки за проверяване на верността на личните данни на ползвателите.

Правна информация