NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 59k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o navazování kontaktu s osobami do 18 let po internetu za účelem jejich sexuálního zneužití (tzv. „groomingu“)


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o navazování kontaktu s osobami do 18 let po internetu za účelem jejich sexuálního zneužití (tzv. „groomingu“)  
B8-0794/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Úmluvu o právech dítěte z roku 1989,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2015 o pohlavním zneužívání dětí na internetu,

–       s ohledem na evropskou zprávu „EU Kids Online“ z roku 2014,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že skoro všechny děti mají snadný přístup k technologickým zařízením, a tedy i k internetu a sociálním sítím;

B.     vzhledem k tomu, že v mnoha zemích je minimální věk potřebný k otevření účtu na sociální síti stanoven na 13 let, nicméně zfalšovat datum narození není nijak těžké, jelikož při registraci nejsou požadovány žádné dokumenty;

C.     vzhledem k tomu, že v Itálii se za dva roky počet případů groomingu na internetu ztrojnásobil z 4,4 % v roce 2012 na 14,2 % v roce 2014;

1.      žádá Komisi, aby navrhla vypracování studie, která by se zabývala možností zvýšit věk dětí potřebný k přístupu k potenciálně nebezpečným sítím a vyzvat internetové operátory, aby přijaly účinná opatření pro kontrolu pravosti osobních údajů jejich uživatelů.

Právní upozornění