FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 56k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om online-grooming mod personer under 18 år


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om online-grooming mod personer under 18 år  
B8‑0794/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til konventionen om barnets rettigheder fra 1989,

–       der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om seksuelt misbrug af børn på internettet,

–       der henviser til den europæiske rapport "EU Kids Online" fra 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at næsten alle børn har let adgang til teknologisk udstyr og dermed til internettet og de sociale netværk;

B.     der henviser til, at aldersgrænsen for at måtte åbne en konto på et socialt netværk i mange lande er 13 år, men at det er utroligt nemt at forfalske sin fødselsdato, eftersom der ikke kræves dokumentation ved oprettelsen;

C.     der henviser til, at antallet af tilfælde af online-grooming i Italien på to år er tredoblet, fra 4,4 % i 2012 til 14,2 % i 2014;

1.      opfordrer Kommissionen til at foreslå en undersøgelse med henblik på at drøfte muligheden af at hæve aldersgrænsen for adgang til websteder, der potentielt kan være farlige for børn, og opfordre weboperatører til at træffe effektive foranstaltninger til at kontrollere pålideligheden af brugernes oplysninger.

Juridisk meddelelse